Privatlivspolitik

Bestphone ApS er behandlingsansvarlig for behandlingen af personoplysninger som beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

I denne privatlivspolitik forklarer vi, hvilke typer personoplysninger vi indsamler og behandler, samt hvordan vi behandler dem. Denne fortrolighedspolitik gælder for: renewed.dk

Personoplysninger vi indsamler og behandler

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger:

  • Grundlæggende information: navn, fødselsdato
  • Kontaktinformation: adresse, telefonnummer, e-mailadresse
  • Konto- og profilinformation: Indstillinger, præferencer
  • Betalingsinformation: Transaktionsinformation, betalingsmiddel
  • Kundehistorik og kundeengagement: bestillings- og leveringsoplysninger, indkøbskurvbevægelser, rabatkoder, loyalitetsprograminformation
  • Aktive produkter og aftaler samt produkter og tjenester du har haft tidligere, hvor meget og hvor ofte de bruges, status på produkter/tjenester
  • Kundeaktivitet: læse- og handlingshistorik fra app, hjemmesider eller elektronisk kommunikation, vi sender ud. Samt teknisk information om enhederne, du bruger.
  • Cookies: Se vores oplysninger om cookies her:

Personoplysningerne indsamles i de fleste tilfælde direkte fra dig eller de genereres i forbindelse med, at du bruger vores tjenester og produkter. Når vi henter personoplysninger fra andre kilder, henter vi personoplysninger fra følgende kilder:

Hvordan vi bruger personoplysningerne

Levering af service/aftaleindgåelse

Vi bruger dine personoplysninger til at opfylde vores aftaler med dig, det vil sige, når du har bestilt et produkt eller en service fra os. Det retlige grundlag for at behandle personoplysninger til dette formål er, at behandlingen er nødvendig for at opfylde en aftale med dig.

Administration af kundeforhold

Vi bruger dine personoplysninger til at administrere vores kundeforhold med dig. Det kan for eksempel være kundeservice, klagebehandling og fejlretning vedrørende dit kundeforhold. Det retlige grundlag for at behandle personoplysninger til dette formål er at behandlingen er nødvendig for at opfylde en aftale med dig.

Analyse, forretningsudvikling og forbedring af tjenester

Vi arbejder kontinuerligt med at udvikle og forbedre vores tjenester og produkter. Meget af dette arbejde indebærer analyse af forskellige former for personoplysninger, som for eksempel kundeaktivitet, kundehistorik og konto- og profilinformation. Det retlige grundlag for at behandle personoplysninger til dette formål er vores berettigede interesse.

Tilpasset brugeroplevelse

Vi tilpasser brugeroplevelsen og kommunikationen til dit kundeforhold, og vi bruger personoplysninger til dette formål. Det retlige grundlag for at behandle personoplysninger til dette formål er vores berettigede interesse.

Salg og markedsføring

Vi bruger personoplysninger i forbindelse med salg og markedsføring af vores produkter og tjenester, for eksempel ved at du modtager e-mail fra os. Det retlige grundlag for at behandle personoplysninger til dette formål er vores berettigede interesse. Du har mulighed for at fravælge dele af denne behandling ved for eksempel at fravælge at modtage e-mail fra os. Derudover kan vi også bede dig om samtykke til at bruge dine personoplysninger til såkaldt profilering, hvor vi udleder interesser og behov på baggrund af dine personoplysninger. Formålet med profileringen vil være, at vores markedsføring bliver mere relevant.

Systemovervågning, fejlretning osv.

Vi overvåger vores systemer efter fejl og problemer. En del af disse processer indebærer lagring og behandling af personoplysninger. Det retlige grundlag for at behandle personoplysninger til dette formål er vores berettigede interesse.

Sikkerhed, afsløring af svindel og kriminelle handlinger

Vi behandler personoplysninger i vores arbejde med at beskytte vores brugere og os selv mod svindelaktivitet, misbrug og kriminelle handlinger. Det retslige grundlag for at behandle personoplysninger til dette formål er vores legitime interesse.

Overholdelse af juridiske forpligtelser

I visse tilfælde er vi pålagt at behandle personoplysninger på grund af andre juridiske forpligtelser. Et eksempel på dette er information knyttet til salg, som vi er forpligtet til at bogføre og opbevare i henhold til bogføringsloven. Det retslige grundlag for at behandle personoplysninger til dette formål er, at behandlingen er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse, der påhviler os.

Dine rettigheder

Hvis du ønsker at udøve nogen af dine rettigheder, bedes du kontakte os på renewed@inphone.dk.

Rettighed til indsigt i egne oplysninger

Du kan anmode om en kopi af alle oplysninger, vi behandler om dig. Kontakt os på ovenstående e-mailadresse for at udnytte din ret til indsigt.

Rettighed til korrektion af personoplysninger

Du har ret til at bede os om at rette eller supplere oplysninger, som er forkerte eller misvisende.

Rettighed til sletning af personoplysninger

Du har ret til at få dine personoplysninger slettet uden unødigt ophold. Du kan derfor til enhver tid anmode os om at slette oplysninger om dig selv. Bemærk dog, at oplysninger, som vi er pålagt at opbevare af hensyn til andre juridiske forpligtelser (som f.eks. bogføringsloven), ikke vil blive slettet.

Begrænsning af behandling af personoplysninger

I visse situationer kan du bede os om at begrænse behandlingen af oplysninger om dig. Dette kan du gøre ved at administrere samtykker eller reservationer i vores løsninger.

Protest mod behandling af personoplysninger

Hvis vi behandler oplysninger om dig på grundlag af vores opgaver eller af hensyn til en afvejning af interesser, har du ret til at protestere mod vores behandling af oplysninger om dig. Dette kan du gøre ved at administrere samtykker eller reservationer i vores løsninger.

Databærbarhed

Du har ret til at få udleveret dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Kontakt os på e-mailadressen ovenfor for at få udleveret dine personoplysninger.

Du kan klage over vores behandling af personoplysninger

Vi håber, at du vil give os besked, hvis du mener, at vi ikke overholder reglerne i persondataloven. I så fald bedes du kontakte os gennem den kontakt eller kanal, du allerede har etableret med os. Du kan også klage over vores behandling af personoplysninger. Dette kan du gøre til Datatilsynet.